Pedagog szkolny Katarzyna Sterkowiec zaprasza i czeka na uczniów, rodziców i nauczycieli w pokoju B 20 codziennie w godzinach od 8.00 do 13.00, w środy od 8.00 do 14.00. Można również indywidualnie ustalić termin spotkania i dostosować do potrzeb rodzica.

Pedagog szkolny służy swoją pomocą i radą w rozwiązywaniu trudnych sytuacji problemowych.

  • proponuje uczniom, rodzicom i nauczycielom różne formy i sposoby udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, dostosowane do rozpoznanych indywidualnych potrzeb,
  • podejmuje działania profilaktyczno-wychowawcze, których celem jest promocja zdrowego stylu życia, chronienie młodego człowieka przed zagrożeniami zakłócającymi jego prawidłowy rozwój.
  • wspiera uczniów i ich rodziców, szuka rozwiązań w trudnych sytuacjach. Wskazuje osoby, instytucje wspomagające w celu niesienia opieki i pomocy na rzecz uczniów i ich rodzin.

Nikt potrzebujący nie zostanie bez pomocy!