Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie

Dyrektor
mgr Andrzej Gregorczyk
Wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych
mgr Dariusz Niepokój
  Wicedyrektor ds. dydaktyczno-zawodowych
mgr Angelika Majkut