Filmy o szkole

Wiarygodna szkoła

Współpraca:Aktualne projekty

Anonimowa skrzynka na sygnały

Szukaj


Pedagog szkolny: mgr Katarzyna Sterkowiec

W roku szkolnym 2010/11 w naszej szkole uczy 78 nauczycieli.Lista nauczycieli według komisji przedmiotowych.

Komisja Przedmiotów Humanistycznychtytuł imię i nazwisko nauczany przedmiot
mgr Teresa Belcik wiedza o społeczeństwie
technologia i towaroznawstwo
towaroznawstwo
podstawy projektowania odzieży
pracownia modelowania (odzieży)
mgr Elżbieta Brynecka wiedza o kulturze
mgr Anna Delimat nauczyciel bibliotekarz
mgr Małgorzata Fejkiel język polski
mgr Halina Figat geografia
mgr Małgorzata Frączek geografia
mgr Bartosz Gałązka język polski
mgr Marek Gancarz historia,
wiedza o społeczeństwie
wiedza o kulturze
mgr Magdalena Hejnar religia
mgr Magdalena Hołowicka-Szubra język polski
mgr Krystyna Janocha geografia
geografia turystyczna
mgr Magdalena Kasza nauczyciel bibliotekarz
mgr Bogusława Kopczyk język polski
mgr Edyta Krężałek język polski
mgr Barbara Krukar religia
mgr Jadwiga Kupczyk język polski
mgr Damian Pulnar historia
mgr Aneta Rosenbaiger historia
wiedza o społeczeństwie
mgr Renata Szuba religia
mgr Katarzyna Ukleja język polski
mgr Magdalena Wydra historia
mgr Elżbieta Zajdel nauczyciel bibliotekarz


Liczba nauczycieli w Komisji Przedmiotów Humanistycznych: 22


Komisja Języków Obcychtytuł imię i nazwisko nauczany przedmiot
mgr Joanna Bober język angielski
mgr Michalina Cymerman język angielski
mgr Irena Dziadosz język niemiecki
język rosyjski
mgr Karolina Ginalska język angielski
mgr Małgorzata Hejnar język angielski
mgr Irena Jakubowicz język angielski
mgr Krystyna Kenar język francuski
mgr Elżbieta Kozielec język niemiecki
mgr inż. Janusz Leczek język niemiecki
mgr Monika Leczek język angielski
lc. Elżbieta Lenik język angielski
mgr Zbigniew Półchłopek język niemiecki
mgr Jerzy Rapa język angielski
mgr Monika Szczurek język niemiecki
mgr Ewelina Tokarz język angielski


Liczba nauczycieli w Komisji Języków Obcych: 15


Komisja Przedmiotów Ścisłychtytuł imię i nazwisko nauczany przedmiot
mgr Maria Brożek - Klara matematyka
mgr Anna Finfa matematyka
mgr Andrzej Gregorczyk matematyka
mgr Kinga Juszczęć-Konopka biologia
mgr inż. Stanisław Kijowski technologia informacyjna
pracownia ekonomiczno-informatyczna
pracownia ekonomiczna
specjalizacja
mgr Agnieszka Korzec biologia
mgr inż. Alicja Kowalik matematyka
organizowanie procesów produkcyjnych
pracownia modelowania odzieży
mgr Beata Madejska technologia informacyjna
pracownia ekonomiczno - informatyczna
pracownia ekonomiczna
obsługa informatyczna w turystyce
mgr Elżbieta Marczuk matematyka
mgr Agata Niepokój biologia
mgr Anna Pelc - Zygmunt fizyka i astronomia
mgr Marzena Prajsnar chemia
mgr Andrzej Rosenbaiger technologia informacyjna
pracownia ekonomiczno - informatyczna
obsługa informatyczna w turystyce
mgr inż. Teresa Sawaryn ekonomika
specjalizacja
chemia
podstawy ekonomii
mgr Marta Styczeń fizyka i astronomia
mgr Mateusz Uchman matematyka
mgr inż. Władysław Wojtyczek technologia informacyjna
mgr Anna Zając matematyka


Liczba nauczycieli w Komisji Przedmiotów Ścisłych: 18


Komisja Wychowania Zdrowotnego i Sportutytuł imię i nazwisko nauczany przedmiot
mgr Marta Bobusia wychowanie fizyczne
mgr Łukasz Głowiński wychowanie fizyczne
zajęcia rewalidacyjne
mgr Paweł Guzik wychowanie fizyczne
mgr Rafał Kustroń wychowanie fizyczne
mgr Stanisław Nowak wychowanie fizyczne
mgr Monika Szuba wychowanie fizyczne
mgr Marcin Turek przysposobienie obronne
mgr Witold Zatorski wychowanie fizyczne


Liczba nauczycieli w Komisji Wychowania Zdrowotnego i Sportu: 8


Komisja Przedmiotów Zawodowych

tytuł imię i nazwisko nauczany przedmiot
mgr Stanisław Bieda statystyka
podstawy ekonomii
ekonomika
pracownia ekonomiczna
specjalizacja
mgr Anna Bogacz zajęcia praktyczne (pocztowo - telekomunikacyjne),
usługi pocztowe,
środki transportu
organizowanie procesów produkcyjnych
marketing i sztuka negocjacji w spedycji
podstawy prawa transportowego
techniki biurowe
zarządzanie działalnością spedycyjną
mgr inż. Marta Bożek - Pocenty podstawy przedsiębiorczości
pracownia materiałoznawstwa
mgr Krystyna Ćwiąkała specjalizacja
podstawy przedsiębiorczości
rachunkowość
podstawy ekonomii
podstawy rachunkowości
rachunkowość przedsiębiorstw
mgr Anna Karaś ekonomika handlu
ekonomika
logistyka
rachunkowość
środki transportu
mgr Ewa Kłos ekonomika przedsiębiorstw
ekspedycja i przewóz poczty
podstawy spedycji i transportu
reklama
usługi telekomunikacyjne
rachunkowość handlowa
rachunkowość
mgr Bernarda Kniażyńska technika biurowa
techniki biurowe
pracownia ekonomiczna
marketing
marketing i sztuka negocjacji w spedycji
mgr Grażyna Korzec prawo
elementy prawa
ekonomia i prawo w turystyce
specjalizacja
kultura zawodu
mgr Zbigniew Koziana rachunkowość przedsiębiorstw
specjalizacja
geografia
mgr Janina Kubit ekonomika handlu
elementy prawa
ekonomika przedsiębiorstw
rachunkowość
rachunkowość przedsiębiorstw
mgr Dorota Lenik marketing usług turystycznych
mgr Angelika Majkut specjalizacja
rachunkowość handlowa
rachunkowość
obsługa ruchu turystycznego
podstawy turystyki
marketing usług turystycznych
zasady rachunkowości
. Grażyna Prorok zajęcia praktyczne - odzieżowe
. Wiesława Szwast zajęcia praktyczne - odzieżowe
pracownia wytwarzania modeli odzieży
mgr Maria Wdowiarz podstawy ekonomii


Liczba nauczycieli w Komisji Przedmiotów Ekonomicznych: 15