Wiarygodna szkoła

Współpraca:Anonimowa skrzynka na sygnały

Szukaj

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Informujemy, że uczniowie szkoły mogą być objęci grupowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków na podstawie polisy EDU-A/P o numerze 055220 firmy InterRisk Vienna Insurance Group

Powyższa polisy obejmuje następujący zakres ubezpieczenia:

 

OPCJA UBEZPIECZENIA

 

 

SUMA UBEZPIECZENIA

OPCJA OCHRONNA PLUS

15 000 zł

 

ROZSZERZENIE ZAKRESU WYBRANEJ WYŻEJ OPCJI UBEZPIECZENIA O OPCJE DODATKOWE:

 

 

SUMA UBEZPIECZENIA

Opcja Dodatkowa D2 – oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku

1 000 zł

Opcja Dodatkowa D3 – odmrożenia

1 000 zł

Opcja Dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

3 000 zł

Opcja Dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby

3 000 zł

Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku

1 100 zł

Opcja Dodatkowa D13 – koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

2 000 zł

ŁĄCZNA SKŁADKA ZA OSOBĘ (PLN)
(bez rozszerzenia o wyczynowe uprawianie sportu):

34 zł

ŁĄCZNA SKŁADKA ZA OSOBĘ (PLN)
(z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu):

67 zł

Szczegóły ubezpieczenia zawiera dokument – Ogólne warunki ubezpieczenia – dostępne pod linkiem