Filmy o szkole

Wiarygodna szkoła

Współpraca:Aktualne projekty

Anonimowa skrzynka na sygnały

Szukaj


W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie, w roku szkolnym 2013/2014 proponujemy następujące szkoły i kierunki kształcenia:
- V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szczepanika w Krośnie - 3-letnia szkoła będąca kontynuacją funkcjonującego u nas od 2000 r. Liceum Ogólnokształcącego,
- Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie - 4-letnia szkoła na bazie dotychczas funkcjonujących w naszym Zespole: Technikum Ekonomicznego, Technikum Handlowego, Technikum Odzieżowego oraz od 2008 r. nowe kierunki - technik spedytor, technik obsługi turystycznej.

Aby dowiedzieć się więcej - kliknij powyżej na interesującą Cię szkołę.