Nasi praktykanci realizują praktyki zawodowe w Niemczech. Ekonomiści uczą się zakładania i prowadzenia firmy pod okiem opiekuna – Pana Martina Kozlovsky. Zajęcia odbywają w ośrodku, w którym są zakwaterowani . Handlowcy natomiast odbywają swoją praktykę w sklepach Netto Marken-Discount w Lipsku (4 osoby) i w Schkeuditz (4 osoby). Nie mają już tak dobrze jak ekonomiści, bo muszą dojeżdżać. Praktykanci zostali bardzo ciepło przyjęci, pracownicy sklepów są dla nich przychylni i służą pomocą.