Po wspólnym śniadaniu udałyśmy się na odprawę z panem Jozefem. Zostałyśmy porozdzielane na różne stanowiska pracy i zapoznałyśmy się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasz opiekun oprowadził nas po restauracji, muzeum, pokazał gdzie robimy zdjęcia turystom na flisackich tratwach. Gdy zszedł pozytywny szok i zaskoczenie wynikające z tych miejsc pracy wybrałyśmy się na spływ flisacką tratwą. Podziwiałyśmy wspaniałe górskie szczyty oraz poznawałyśmy kulturę flisaków. Gdy dotarłyśmy do końca trasy byłyśmy zmęczone ale szczęśliwe i rowerami wróciłyśmy do ośrodka, gdzie czekała na nas regionalna potrawa – smażony ser.