Film podsumowujący i promujący efekty realizacji 4-tygodniowych praktyk miesięcznych realizowanych w Niemczech i na Słowacji przez uczniów ZSP1 im. Jana Szczepanika w Krośnie.