Filmy o szkole

Wiarygodna szkoła

Współpraca:Aktualne projekty

Anonimowa skrzynka na sygnały

Szukaj

Przedstawiamy ofertę fakultetów, które będą realizowane od klasy drugiej przez uczniów obecnych klas pierwszych (po gimnazjum) naszego V Liceum Ogólnokształcącego.

Proszę uczniów klas pierwszych i Rodziców o szczegółowe zapoznanie się z ofertą i procedurami jej wdrażania, a także głębokie przemyślenie wyboru z uwzględnieniem w szczególności: zainteresowań, zdolności, kierunku przyszłych studiów.

Wyboru należy dokonać do końca stycznia!