Filmy o szkole

Współpraca:Szukaj

WARUNKI PRZYJĘCIA
do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
im. Jana Szczepanika w Krośnie na rok szkolny 2019/2020

 

O przyjęciu ucznia do szkoły decydować będzie suma punktów uzyskanych z egzaminów gimnazjalnych, punktów za oceny z czterech przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz punktów dodatkowych. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

Szczegóły wkrótce ...