Filmy o szkole

Współpraca:Szukaj

WARUNKI PRZYJĘCIA
do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
im. Jana Szczepanika w Krośnie na rok szkolny 2020/2021

 

O przyjęciu ucznia do szkoły decydować będzie suma punktów uzyskanych z egzaminów ósmoklasisty, punktów za oceny z czterech przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz punktów dodatkowych.

Szczegóły wkrótce ...