Filmy o szkole

Wiarygodna szkoła

Współpraca:Fundusze Europejskie

 

Anonimowa skrzynka na sygnały

Szukaj

UWAGA KANDYDACI do V Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika

Składanie dokumentów (kserokopie lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, kserokopie lub oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty lub gimnazjalnego, kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kryteria rekrutacyjne) odbywa się według harmonogramu:

19 czerwca (środa) - 8.00- 15.30

21 czerwca (piątek) - 8.00-15.30

24 czerwca (poniedziałek) - 8.00 - 15.30

25 czerwca ( wtorek) - 8.00 - 15.00

Komisja Rekrutacyjna działa w budynku A ( na I piętrze)
   w sali A 26 dla absolwentów gimnazjum
   w sali A 22 dla absolwentów po szkole podstawowej

ZAPRASZAMY!!