Filmy o szkole

Wiarygodna szkoła

Współpraca:Fundusze Europejskie

 

Anonimowa skrzynka na sygnały

Szukaj

Zarządzeniem nr 23/2018/19 Dyrektor Szkoły ogłosił harmonogram egzaminów poprawkowych.

Zostaną one przeprowadzone 26 i 27 sierpnia 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.

.........................................................................

ZARZĄDZENIE nr 23/2018/19

dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie terminu egzaminów poprawkowych

 

Działając na podstawie art. 44m ustawy z dnia 7 września 2004 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późniejszymi zmianami) ustalam następujące terminy egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2018/2019:

  • ·         egzaminy poprawkowe z matematyki, biologii, chemii, geografii:

ü   w dniu 26 sierpnia 2019r. (poniedziałek) o godz. 8.15,

  • ·         egzaminy poprawkowe z języka polskiego, języka angielskiego i języka angielskiego zawodowego:

ü  w dniu 27 sierpnia 2019r. (wtorek) o godz. 8.15 .


Szczegółowy harmonogram egzaminów poprawkowych, imienna lista zdających, składy komisji egzaminacyjnych, stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.