Spotkanie organizacyjne dla uczniów Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika zakwalifikowanych na staż zawodowy realizowany w ramach projektu "Kształcenie zawodowe szansą rozwoju" odbędzie się
w dniu 28 czerwca 2019 r. godz. 10.00 w sali B1.

Obecność na spotkaniu obowiązkowa