Filmy o szkole

Wiarygodna szkoła

Współpraca:



Aktualne projekty

Anonimowa skrzynka na sygnały

Szukaj

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie przekazujemy informacje dotyczące Miejskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych.

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.09.2019r.

Pliki do pobrania i pismo przewodnie w załącznikach:

Wniosek dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 2019-2020.

Wniosek 2019 2020 klasy I i II

Uchwała Nr X_260_19 Regulamin Miejskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych

Pismo Urzędu Miasta Krosna

Rozliczenie kosztów dojazdu ucznia przez szkołę