Filmy o szkole

Wiarygodna szkoła

Współpraca:Aktualne projekty

Anonimowa skrzynka na sygnały

Szukaj

18 września 2019 roku uczniowie fakultetów humanistycznych F 21 i F 22 z p. J. Kupczyk i p. B. Kopczyk uczestniczyli w PWSZ w  Międzynarodowej Konferencji pt. „Gustaw Herling – Grudziński – między Wschodem a Zachodem”. Z zainteresowaniem wysłuchali wykładów prof. Tadeusza Sucharskiego pt. „Czy «Inny świat» jest inny, czyli dzieło Herlinga-Grudzińskiego na tle łagrowej literatury polskiej, rosyjskiej i ukraińskiej” oraz dr Izabeli Sariusz-Skąpskiej pt. „Pamięć zakłamana, pamięć odzyskana, pamięć zbanalizowana – na przykładzie doświadczenia Zbrodni Katyńskiej”. Zdobyli cenne wiadomości o literaturze i polskiej historii. Na zakończenie wzięli udział w dyskusji.