Filmy o szkole

Wiarygodna szkoła

Współpraca:Aktualne projekty

Anonimowa skrzynka na sygnały

Szukaj

Zapraszamy wszystkich uczniów, którzy chcą pielęgnować pamięć o św. Janie Pawle II, do udziału w XVIII Szkolnym Konkursie Papieskim. Konkurs ma formę testu. Zgłoszenia do 23.10.2019 r. przyjmują nauczyciele religii. Konkurs odbędzie się w dniu 24 października na lekcji 6, o godz. 12.20, w sali B15. Zakres tematyczny:

- życiorys św. Jana Pawła II, ze strony: www.brewiarz.pl

- homilia św. Jana Pawła II, wygłoszona w czasie Mszy św. na placu Zwycięstwa w Warszawie podczas I pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 r., ze strony: www. nauczaniejp2.pl