Filmy o szkole

Wiarygodna szkoła

Współpraca:Aktualne projekty

Anonimowa skrzynka na sygnały

Szukaj

Prawybory odbyły się 8 października 2019r.
Uczniów uprawnionych do głosowania było 908.
Głosowało 139 uczniów, w tym 6 głosów nieważnych.
Frekwencja wyniosła 15.31%

Wyniki uzyskane przez poszczególne ogólnopolskie komitety wyborcze:
1.KW Sojusz Lewicy Demokratycznej-50 głosów(35,97%)
2.KW Konfederacja Wolność i Niepodległość-41 głosów (29,71%,)
3.KW Prawo i Sprawiedliwość-21 głosów (15,1%)
4.KW Koalicja Obywatelska-13 głosów (9,35%)
5.KW Polskie Stronnictwo Ludowe-8 głosów (5,75%)