Filmy o szkole

Wiarygodna szkoła

Współpraca:Aktualne projekty

Anonimowa skrzynka na sygnały

Szukaj

W dniu 16 października 2019r. klasa 4 TT uczestniczyła w wykładzie prowadzonym przez dr. Łukasza Szmyda – nauczyciela akademickiego PWSZ w Krośnie pt. „Czym jest turystyka, co stanowi jej istotę...”. Wykład był doskonałym uzupełnieniem podstawy programowej z turystyki a także inspiracją dla uczniów mających wkrótce dokonać wyboru kierunku studiów oraz przyszłej ścieżki rozwoju zawodowego.

 Organizator p. Anna Pelc