Filmy o szkole

Wiarygodna szkoła

Współpraca:Aktualne projekty

Anonimowa skrzynka na sygnały

Szukaj

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie na opracowanie symbolu graficznego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie.
Na konkurs można zgłaszać dowolną ilość projektów. Projekt zanku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: Internet, plakat, ulotki, banery itp.
Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami:
- być łatwo identyfikowane z naszą szkołą,
- być czytelne i łatwe do zapamiętania,
- wzbudzać pozytywne emocje.
 
Prace należy składać do dnia 16.12. 2019 roku w sekretariacie szkoły lub u p. Elżbiety Bryneckiej.
Zwycięzca konkursu zostanie uhonorowany dyplomem i nagrodą.
Serdecznie zapraszamy.