Filmy o szkole

Wiarygodna szkoła

Współpraca:Aktualne projekty

Anonimowa skrzynka na sygnały

Szukaj

30 października 2019 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Krośnie odbyła się uroczystość XV – lecia Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi. Dyrektor szkoły Andrzej Gregorczyk przywitał zaproszonych gości, oraz wygłosił krótkie przemówienie. W uroczystości wzięli udział: Pani lek. med. Urszula Bzdek - Zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, Pan Grzegorz Michalski - Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie – sekcja promocji zdrowia, Pani Katarzyna Leja kierownik Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie – oddział w Krośnie, Prezes Oddziału Rejonowego PCK Krosno Pani Ewa Wajs, Kierownik Oddziału Rejonowego PCK Krosno Pani Justyna Puchyrska – Urbanek, Jarosław Grześków z Wydziału Edukacji Miasta Krosna oraz nauczyciele i uczniowie szkół średnich z Krosna i powiatu krośnieńskiego.

Podczas uroczystości zaproszeni goście zabrali głos oraz przekazali szkole okolicznościowe upominki. Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał opiekun HDK Marcin Turek, który przedstawił krótką historię klubu. Punktem kulminacyjnym części oficjalnej było wręczenie statuetek „Serce na dłoni”. Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna, przygotowana przez uczniów naszej szkoły pod opieką pani Ewy Kłos oraz pana Marka Gancarza. Część artystyczna obejmowała występy wokalne oraz pokaz strojów historycznych. Na zakończenie uroczystości pan Dyrektor Andrzej Gregorczyk podziękował zaproszonym gościom za przybycie i zaprosił na poczęstunek.

Galeria