Filmy o szkole

Wiarygodna szkoła

Współpraca:Aktualne projekty

Anonimowa skrzynka na sygnały

Szukaj

Dnia 1 listopada 2019 r. na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie 48 - osobowa grupa uczniów naszej szkoły wraz z Panem Dyrektorem Andrzejem Gregorczykiem wzięła udział w kweście cmentarnej organizowanej przez Towarzystwo św. Brata Alberta w Krośnie. Dzięki zaangażowaniu wszystkich kwestujących oraz hojności osób odwiedzających groby swoich bliskich zmarłych zebrano kwotę 33 414,85 zł., młodzież ZSP Nr 1 im. Jana Szczepanika zebrała kwotę – 6 798,61 zł. Środki zebrane w kweście zostaną przeznaczone na potrzeby „Kuchni dla Ubogich” oraz schroniska dla bezdomnych mężczyzn.
Dziękujemy za pomoc, wielkie serce i otwartość na potrzeby ludzi ubogich i bezdomnych.