Filmy o szkole

Wiarygodna szkoła

Współpraca:Aktualne projekty

Anonimowa skrzynka na sygnały

Szukaj

Przedstawiamy zasady realizacji przedmiotów w zakresie rozszerzonym przez uczniów obecnych klas pierwszych naszego V Liceum Ogólnokształcącego po szkole podstawowej.

Proszę uczniów klas pierwszych i Rodziców o szczegółowe zapoznanie się z ofertą i procedurami jej wdrażania, a także głębokie przemyślenie wyboru z uwzględnieniem w szczególności: zainteresowań, zdolności, kierunku przyszłych studiów.

Wyboru przedmiotu należy dokonać do końca stycznia!