Filmy o szkole

Wiarygodna szkoła

Współpraca:Aktualne projekty

Anonimowa skrzynka na sygnały

Szukaj

Twój cel

Przez pracę dojść do celu
Tak jak kiedyś szedłeś ty
Przez naukę, trudów wiele
Przez zmęczenie, w resztkach sił
Przez sieroce młode lata
Rozwijałeś talent swój
Tu w miasteczku twego świata
Szybko ci minęły dni
Zapisałeś się w historii
Dzięki dziełom własnych rąk
Dajesz przykład wśród pokoleń
Jak przez pracę zostać
KIMŚ

Ewa Wójcik
kl. III - gimnazjum w Odrzykoniu


I miejsce w międzyszkolnym konkursie literackim
"Jan Szczepanik - polski Edison" 2007