Filmy o szkole

Wiarygodna szkoła

Współpraca:Aktualne projekty

Anonimowa skrzynka na sygnały

Szukaj

Z głębokim żalem informuję, że w związku ze śmiercią w dniu 2 lutego 2020 roku naszego Nauczyciela wychowania fizycznego mgr. Stanisława Nowaka Dyrektor Szkoły Zarządzeniem Nr 27/2019/20 ustanowił w dniach 5 i 6 lutego 2020 roku dni żałoby w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie.
W czasie trwania żałoby są zawieszone wszystkie imprezy o charakterze rozrywkowym, a o godz. 12:00 pamięć Zmarłego zostanie uczczona minutą ciszy.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 6 lutego 2020 roku (czwartek) o godz. 13.30 w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie.

Informujemy, że wolą Zmarłego i Rodziny jest, aby środki przeznaczone na kwiaty i wieńce przekazać na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Puszka na ten cel będzie udostępniona w trakcie uroczystości pogrzebowych.