Filmy o szkole

Wiarygodna szkoła

Współpraca:Aktualne projekty

Anonimowa skrzynka na sygnały

Szukaj

Dzień 4 lutego 2020 roku dla Izabeli Wilk – uczennicy klasy IV Technik Ekonomista  i Karoliny Sajdak, reprezentującej klasę II LO d o profilu promedycznym w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie był dniem szczególnym.

Grupa stypendystów Prezesa Rady Ministrów  oraz Ministra Edukacji Narodowej w województwie podkarpackim odebrała dyplomy potwierdzające zdobycie stypendium za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2018/2019.

Izabela Wilk po raz drugi pod rząd odebrała jedną z najcenniejszych wyróżnień dla uczniów  szkół ponadpodstawowych. Uczennica była bardzo podekscytowana faktem docenienia jej wysiłków przez władze RP we własny rozwój.

Serdeczne gratulacje!!