Filmy o szkole

Wiarygodna szkoła

Współpraca:Aktualne projekty

Anonimowa skrzynka na sygnały

Szukaj

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym - potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem przekazujemy Uczniom i Rodzicom informacje Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zwracamy  uwagę na przestrzeganie podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:
⦁    Częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekci płynami/żelami na bazie alkoholu.
⦁    Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
⦁    Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę.
⦁    Unikanie dotykania oczu, nosa i ust
⦁    Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu  – NIE należy przychodzić do szkoły. Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w  Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/). Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą  barierę ochronną dla otoczenia.
⦁    Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów,
w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.
⦁    Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów,
w których szerzy się koronawirus należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.
⦁    Należy unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego.  
⦁    Należy zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.
⦁    Należy dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.