Filmy o szkole

Wiarygodna szkoła

Współpraca:Aktualne projekty

Anonimowa skrzynka na sygnały

Szukaj

28 lutego 2020 r. odbył się Dzień Zawodowca - event skierowany uczniów klasy 7 i 8 szkół podstawowych. W murach naszej Szkoły gościliśmy 460 uczniów szkół podstawowych z 29 szkół z Krosna, powiatu krośnieńskiego i okolicznych powiatów. Uczniowie uczestniczyli w prelekcjach, pokazach, konkursach i quizach o tematyce związanej z kierunkami kształcenia zawodowego w naszej szkole.
Laureaci  IV Podkarpackiego Konkursu Turystycznego:
I miejsce: Filip Jurczyk (SP Głowienka) opiekun p. Mariola Tys
II miejsce: Jakub Jurasz (SP Głowienka) opiekun p. Mariola Tys
III miejsce: Karol Wanik (SP nr 10 Krosno) opiekun p. Laura Gużkowska

Zwycięzcy konkursów otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz nagrody wręczane przez zastępcę naczelnika Wydziału Edukacji  Miasta Krosna p. Adriannę Frydrych.
Cieszymy się z ogromnego zainteresowania ze strony gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych oraz ich nauczycieli-opiekunów. Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem we wszystkie przygotowane specjalnie dla nich zajęcia, byli pomysłowi, energiczni i zmotywowani do poszerzania swojej wiedzy. Poprzez zabawę i pracę zespołową zapoznali się z branżami szkolnictwa zawodowego oferowanymi w SZCZEPANIKU a tym samym rozwinęli swoje kompetencje zawodowe oraz interpersonalne.

Nad organizacją i sprawnym przebiegiem imprezy czuwał zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych z naszej szkoły pod kierunkiem p. wicedyrektor Angeliki Majkut.

Atrakcje zostały przygotowane przez nauczycieli i uczniów "Szczepanika". Pośród licznych atrakcji znalazły się quizy i zajęcia zawodowe: "ABC giełdy" (p. Sabina Szajna-Kuck), "Komputer w firmie" (p. Zofia Romańska), "Towaroznawstwo na co dzień" (p. Teresa Sawaryn oraz p. Bernarda Kniażyńska), "Koło fortuny i obsługa kas fiskalnych" (p. Zbigniew Koziana, p. Andrzej Rosenbaiger), "Jedziemy... Ale dokąd, gdzie, kiedy i za ile?" (p. Damian Pulnar), "Pierwsza pomoc przedmedyczna w turystyce" (p. Marcin Turek), "Prawa konsumenta" (p. Anna Karaś), Test predyspozycji zawodowych - uczennica kl. IV TE - Klaudia Wilczyńska, "Z mapą za pan brat" (p. Halina Figat), "Obsługa gościa hotelowego" (p. Beata Madejska przy współpracy z przedstawicielem Hotelu-Restauracji TWIST w Krośnie p. Kacprem Walem), "Warsztaty ze stylizacji" (p. Ewa Kłos), Warsztaty "Igłą Malowane" (p. Anna Bogacz) "Pokaz grupy rekonstrukcyjnej" (p. Marek Gancarz i p. Ewa Kłos), pokaz mody (p. Wiesława Szwast), "Spotkanie z Janem Szczepanikiem - patronem szkoły" - p. Bogusława Kopczyk. Wystawę prac uczniów klas TO i TM "Szczepanika" zorganizowała p. Alicja Kowalik.

O strefę relaxu zadbali uczniowie klasy II TT pod opieka p. Anny Pelc, gry planszowe koordynowała pani z biblioteki szkolnej (p. Magdalena Kasza).

Szczególne słowa podziękowania kierujemy także do Dyrekcji naszej szkoły, która umożliwiła nam zorganizowanie tej imprezy, do pracowników administracji oraz wszystkich uczniów "Szczepanika" zaangażowanych w to przedsięwzięcie.

Nauczyciele Komisji Przedmiotów Zawodowych

Galeria zdjęć