Filmy o szkole

Wiarygodna szkoła

Współpraca:Aktualne projekty

Anonimowa skrzynka na sygnały

Szukaj

Informujemy całą społeczność "Szczepanika", że decyzją Ministra Edukacji Narodowej zajęcia w szkołach zostały zawieszone na czas od 12 do 25 marca 2020 roku.

Decyzja ta jest podyktowana koniecznością zapobiegania  rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W kolejnych komunikatach na naszej stronie internetowej oraz poprzez dziennik elektroniczny będziemy informować o dalszych ustaleniach w tej sprawie.

Prosimy także o śledzenie strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej zawierającej szczegółowe informacje dla dyrektorów, uczniów i rodziców:  https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach