Informacje przekazywane uczniom i rodzicom przez komisje przedmiotowe lub nauczycieli danych przedmiotów.

Przedmiotowe systemy oceniania:

 • PSO z przedmiotów zawodowych
 • PSO z języka polskiego.
 • PSO z języków obcych.
 • PSO z historii i społeczeństwa
 • PSO z wiedzy o społeczeństwie.
 • PSO z wiedzy o kulturze.
 • PSO z informatyki.
 • PSO z retoryki.
 • PSO z fizyki.
 • PSO z biologii.
 • PSO z przyrody.
 • PSO z religii.
 • PSO z komunikacji medialnej.
 • PSO zajęć artystycznych
 • PSO z chemii.
 • PSO z wychowania fizycznego.

 


Informacje od poszczególnych nauczycieli:

 • Język rosyjski. Zdjęcia - zabytki Petersburga - Irena Dziadosz.