Współpraca:Aktualne projekty

Szukaj

W dniach od 31 stycznia do 2 lutego 16 uczniów szkoły brało udział w wyjazdowym szkoleniu dotyczącym obsługi komputerowego programu "Przedsiębiorstwo symulacyjne".

Czytaj więcej...

W dniach 17-23 lipca 2011 roku dziesięciu uczniów naszej szkoły z obecnej klasy III TE pod opieką Pani Anny Finfa uczestniczyło w Wakacyjnym Obozie Naukowym z matematyki w ramach projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji.
Obóz zorganizowano w Poroninie w pięknym pensjonacie "Limba".

Codziennie po śniadaniu odbywały się zajęcia z matematyki, gdzie młodzież pod opieką trenerów łączyła naukę z rozrywką.

Czytaj więcej...

W ramach projektu "Szkoła Kluczowych Kompetencji" dziesięciu uczniów naszej szkoły pod opieką wicedyrektora Władysława Wojtyczka wzięło udział we współzawodnictwie z 9-cioma innymi szkołami województwa podkarpackiego uczestnicząc w grze komputerowej "Przedsiębiorstwo Symulacyjne".

Czytaj więcej...

Szkoła Kluczowych Kompetencji Szkoła uczestniczy w projekcie: SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI.

Jest to "program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej"
realizowany przez: Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie - Lidera Projektu i Partnerów. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Oficjalna strona projektu.


Celem Projektu jest zwiększenie dostępności do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym oraz szkół policealnych w Polsce Wschodniej.

Projekt będzie realizowany w latach 2009-2013. Jest skierowany do 5000 uczniów z 50 szkół, po 10 szkół z województw:

  •  lubelskiego,
  •  podlaskiego,
  •  mazowieckiego,
  •  podkarpackiego,
  •  świętokrzyskiego,


Obecnie w ramach projektu:

1. Nauczyciele uczestniczą w komunikacji i wymianie informacji pomiędzy nauczycielami innych szkół oraz partnerami projektu na portalu edukacyjnym "kluczowE-kompetencje".
2. W roku szkolnym 2009/2010 rozpoczęliśmy wprowadzanie w szkole czterech autorskich programów nauczania z:

Programy dostosowane są do umiejętności ujętych w kanonie kluczowych kompetencji.
3. Uczniowie szkoły w lipcu 2009 roku uczestniczyli w wakacyjnym obozie naukowym z podstaw przedsiębiorczości.
4. Cztery koła naukowe w listopadzie 2009r. wzięły udział w seminariach naukowych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
5. Nauczyciele uczestniczyli w lekcjach pokazowych z przedmiotów objętych projektem oraz w seminariach naukowych w Warszawie.
6. Uczniowie 4 oddziałów uczestniczących w projekcie otrzymali darmowe podręczniki oraz inne materiały dydaktyczne jak: przybory, kalkulatory, pendrivery itp.
7. Nauczyciele realizujący autorskie programy nauczania otrzymali podręczniki, słowniki, programy multimedialne.
8. Szkoła doposażona została w pomoce multimedialne: wizualizer, rzutnik, laptop oraz inne materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć.

Kompetencje Kluczowe definiowane są jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. W ramach odniesienia ustanowiono osiem kompetencji kluczowych, z czego w ramach projektu "SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI".Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej" jest realizowanych cztery:
1. Porozumiewanie się w językach obcych:
2. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
3. Kompetencje informatyczne
4. Inicjatywność i przedsiębiorczość


Więcej o programie na stronie http://www.kluczowe-kompetencje.pl/


Zakończył się pierwszy turnus Wakacyjnych Obozów Naukowych realizowanych w ramach programu "Szkoła Kluczowych Kompetencji".
Uczestniczyło w nim 170 uczniów, 17 opiekunów oraz 8 osób kadry merytorycznej.
Uczestnicy zakwaterowani byli w następujących miejscowościach województwa małopolskiego: Poronin - Pensjonat "Jędruś" (90 uczniów); Murzasichle - Willa "Płazówka" (50 uczniów) oraz Małe Ciche - Dom Wypoczynkowy "Jaskółka" (30 uczniów).
W obozie w Murzasichlu uczestniczyła grupa 10 naszych uczniów z klasy IIb TE pod opieką Pani Angeliki Madejskiej.

 

Czytaj więcej...