Współpraca:Aktualne projekty

Szukaj

W czerwcu 2012r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika ruszył projekt pod nazwą „Podkarpacie stawia na zawodowców” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Działania 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego Partnerem jest Gmina Krosno – organ prowadzący Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie.

Dzięki projektowi uczniowie Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika uczestniczyć będą w płatnych stażach wakacyjnych,
w praktykach zawodowych i różnego rodzaju kursach kwalifikacyjnych:

 • kurs języka angielskiego
 • kurs z matematyki
 • kurs w zakresie komputerowego wspomagania firmy
 • kurs w zakresie „komputerowego prawa jazdy” ECDL
 • kurs prawa jazdy


W ramach projektu planuje się również doposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne pracowni:

 • matematycznej
 • języka angielskiego
 • ekonomicznej i turystycznej pracowni komputerowej
 • odzieżowej


Już 1 sierpnia 2012r. 57 uczniów Technikum Nr 1 w zawodach:

 • technik ekonomista
 • technik handlowiec
 • technik technologii odzieży
 • technik obsługi turystycznej

rozpocznie płatny staż wakacyjny, który realizowany będzie łącznie w 21 zakładach pracy na terenie miasta Krosna i okolic.
Projekt będzie realizowany w latach 2012-2014.
Szczegółowe informacje i regulamin rekrutacji w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” dostępne na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły.

 

Link do regulaminu projektu.

Rekrutacja uczniów do udziału w stażu wakacyjnym

realizowanym w ramach Projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”

Uczniowie klas II i III Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie, w zawodach:

 • technik ekonomista
 • technik handlowiec
 • technik obsługi turystycznej

Czytaj więcej...

Ogłoszenie
Rekrutacja uczniów Technikum Nr 1
do udziału w Projekcie
„Podkarpacie stawia na zawodowców”

W związku z realizacją w roku szkolnym 2014/2015 Projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” uczniowie Technikum Nr 1 mają możliwość udziału w następujących formach wsparcia:

 • zajęcia dodatkowe z matematyki,
 • zajęcia dodatkowe z języka angielskiego,
 • kurs w zakresie komputerowego wspomagania działalności firmy,
 • kurs prawa jazdy kat. B,
 • kurs operatora wózków jezdniowych (dla zawodów: technik handlowiec i technik spedytor).

Uczniowie zainteresowani udziałem w poszczególnych formach wsparcia mogą składać formularze zgłoszeniowe do projektu.

           Termin składania formularzy: od 27 października do 7 listopada 2014r.

Szczegółowe informacje i druki formularzy zgłoszeniowych dostępne w biurze Projektu – budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie, ul. Podkarpacka 16 - pokój B6.

Zapraszam do udziału Koordynator szkolny projektu: Maria Wdowiarz

Ogłoszenie
Rekrutacja uczniów do Projektu
„Podkarpacie stawia na zawodowców”

Uczniowie klas II i III Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie, w zawodach:

 • technik ekonomista
 • echnik handlowiec
 • technik spedytor


zainteresowani udziałem w zajęciach pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji zawodowych zgodnie z kierunkiem kształcenia zawodowego tj.:

 1. „Funkcjonowanie firmy symulacyjnej”
 2. „Kurs obsługi kas fiskalnych, zakładania i prowadzenia własnej firmy”

mogą składać formularze zgłoszeniowe do projektu.

Termin składania formularzy: od 10 do 25 września 2014r.

Szczegółowe informacje i druki formularzy zgłoszeniowych dostępne w biurze Projektu – budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie, ul. Podkarpacka 16 - pokój B6.

 

Zapraszam do udziału Koordynator szkolny projektu: Maria Wdowiarz