Epoka  |  Pochodzenie  |  Okres krośnieński  |  Czasy krakowskie  |  Praca pedagogiczna  |  Kraków-Wiedeń  |  Epizod przemyski  |  Związek małżeński i rodzina  |  Wynalazki  |  Patenty, listy pochwalne i dedykacje  |  Korespondencja  |  Popularyzatorzy  |  Źródła wiedzy o Szczepaniku  |  Szkoły i ulice im. Szczepanika  |  Spis treści  | 

Powrót do strony głównej


Praca pedagogiczna


    Pierwszym miejscem pracy nauczycielskiej Jana Szczepanika była szkoła ludowa w Potoku k Krosna, a następnie takaż szkoła w Lubatówce. We wspomnieniach jednego z nauczycieli tej szkoły, Szczepanik był osobowością nietuzinkową. "Postać Szczepanika zrobiła na mnie wtedy tak silne wrażenie że do dziś widzę ją w wyobraźni". Już sam wygląd i strój młodego inteligenta - artysty w środowisku prostego ludu był czymś niezwyczajnym. Do tego Szczepanik był człowiekiem bardzo energicznym, precyzyjnym w słowach i sprawiającym stale wrażenie osoby rozstrzygającej w myślach jakieś skomplikowane problemy.
    Kolejnym miejscem Jego pracy nauczycielskiej była Korczyna. Lekcje fizyki w tej szkole miały charakter praktycznych ćwiczeń wciągających uczniów w istotę doświadczanego zjawiska. Imponował dzieciom swoją wiedzą i pasją badawczą stąd chętnie uczestniczyli w prowadzonych przez Niego lekcjach, zajęciach poza lekcjami czy wycieczkach przyrodniczych. Uczył ich konstruować mosty, linie kolejowe, budować modele różnych urządzeń czy obiektów. Kilka lat później (1898) amerykański znajomy Szczepanika - pisarz Mark Twain w jednym ze swoich opowiadań dał obraz pracy nauczycielskiej kolegi i perypetii związanych z porzuceniem pracy pedagogicznej na rzecz wynalazków

    Ale związki z Korczyną miały zaowocować w przyszłości w jego pracy badawczej i osiągnięciach wynalazczych. Ówczesna Korczyna była bowiem ośrodkiem rzemiosła tkackiego. Poznanie żmudnego procesu wyrobu tkanin, konstrukcji używanych warsztatów tkackich nasuwało Szczepanikowi coraz to nowe pomysły udoskonalające rozwiązania techniczne i artystyczne w rzemiośle włókienniczym (patrz wynalazki)