Epoka  |  Pochodzenie  |  Okres krośnieński  |  Czasy krakowskie  |  Praca pedagogiczna  |  Kraków-Wiedeń  |  Epizod przemyski  |  Związek małżeński i rodzina  |  Wynalazki  |  Patenty, listy pochwalne i dedykacje  |  Korespondencja  |  Popularyzatorzy  |  Źródła wiedzy o Szczepaniku  |  Szkoły i ulice im. Szczepanika  |  Spis treści  | 

Powrót do strony głównej


Spis treści plików

 1. Koleje losu
  1. Czasy w których żył i działał
  2. Pochodzenie
  3. Okres krośnieński
  4. Czasy krakowskie
  5. Praca pedagogiczna - związki z Korczyną
  6. Kraków-Wiedeń, początki drogi wynalazczej
  7. Epizod przemyski i jego konsekwencje
  8. Związek małżeński Jana Szczepanika i Jego rodzina
 2. Wynalazki polskiego Edisona
 3. W uznaniu talentu i dorobku - patenty, listy pochwalne, artykuły prasowe, dedykacje.
 4. Ówcześni o Szczepaniku
 5. Korespondencja Jana Szczepanika
 6. Cechy osobowości Szczepanika wzorem dla innych
  1. Szkoły im. Jana Szczepanika
 7. Popularyzatorzy dorobku Szczepanika
 8. Źródła wiedzy o Janie Szczepaniku