Epoka  |  Pochodzenie  |  Okres krośnieński  |  Czasy krakowskie  |  Praca pedagogiczna  |  Kraków-Wiedeń  |  Epizod przemyski  |  Związek małżeński i rodzina  |  Wynalazki  |  Patenty, listy pochwalne i dedykacje  |  Korespondencja  |  Popularyzatorzy  |  Źródła wiedzy o Szczepaniku  |  Szkoły i ulice im. Szczepanika  |  Spis treści  | 

Powrót do strony głównej


Źródła wiedzy

ŹRÓDŁA ARCHIWALNE

Archiwum Diecezjalne w Przemyślu - metryka chrztu Jana Szczepanika

Archiwum parafii Zręcin - materiały dotyczące rodziny Szczepaników

Archiwum Bazyliki Katedralnej w Tarnowie - akt ślubu Jana Szczepanika z Wandą Dzikowską, akt zgonu Wynalazcy

Archiwo General Ministeri de Asuntos Exterides w Madrycie - dekret króla Alfonsa XIII o przyznaniu Janowi Szczepanikowi Orderu Izabeli Katolickiej

Archiwum prywatne Marii Zboińskiej - korespondencja, fotografie, wycinki prasowe, ilustracje.OPRACOWANIA

Brytannica. Edycja polska, Poznań 2000,
Burdecki Feliks, "Opanowanie materii ..." ???
Encyklopedia powszechna, Warszawa 1983
Informator biograficzny, Warszawa 1983

Jewsiewicki Władysław, Jan Szczepanik Wielki wynalazca, Warszawa 1961
Jewsiewicki Władysław, polski Edison Jan Szczepanik, Warszawa 1972
Kapralski Eugeniusz, Jan Szczepanik, Tarnów 1972
Krzyżanowski Julian, Henryk Sienkiewicz, Warszawa 1972
Kulczycka-Saloni Janina, Nofer-Ładyka Alina, Literatura drugiej połowy XIX w. Warszawa 1971

Orłowski Bolesław, Poczet polskich pionierów techniki, Warszawa 1974
Pilecki Jerzy recenzja książki Jewsiewickiego Jan Szczepanik...
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki nr 7, Warszawa 1962
Pilecki Jerzy Franciszek Mirandola i Jan Szczepanik. Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej seria D, z4, Warszawa 1963

Potępa Stanisław, Fiakrem o Tarnowie, Tarnów 1980
Potępa Stanisław, Cmentarz Stary w Tarnowie, Tarnów 1986
Pragłowska Anna, Zapomniany Wynalazca, O Janie Szczepaniku, Tarnów 2002
Tarnów. Dzieje miasta i regionu, Tarnów 1983
Tarnów. Wielki przewodnik, Tarnów 1999
Tulik Jan, Świat Wynalazków Jana Szczepanika, Krosno 1995
Wybitni Tarnowianie, Tarnów 2001PRASA

Expres Wieczorny 1973 nr 309
Dzinnik Polski 1972 nr 78
Pogoń 1898 nr 16, 17, 1902 nr 9
Praca 1926 nr 9-10, 11
Wychowanie Techniczne w Szkole 1987 nr 1
Życie Świata nr 143
Przadki 2003 nr 8, str. 4


Muzeum Podkarpackie w Krośnie - zbiór gobelinów Jana Szczepanika
The Science Museum London - model kamery Jana Szczepanika