Epoka  |  Pochodzenie  |  Okres krośnieński  |  Czasy krakowskie  |  Praca pedagogiczna  |  Kraków-Wiedeń  |  Epizod przemyski  |  Związek małżeński i rodzina  |  Wynalazki  |  Patenty, listy pochwalne i dedykacje  |  Korespondencja  |  Popularyzatorzy  |  Źródła wiedzy o Szczepaniku  |  Szkoły i ulice im. Szczepanika  |  Spis treści  | 

Powrót do strony głównej


Związek małżeński i rodzina


    Dnia 8 listopada 1902 roku w katedrze w Tarnowie Jan Szczepanik zawarł związek małżeński z Wandą z domu Dzikowską. Zapowiedzi wyszły w Wiedniu w parafii św. Karola, na co Pan młody przedstawił odpowiednie zaświadczenie. Jan miał wówczas 30 a Wanda 23 lata. Świadkami na ślubie byli: urzędnik Paweł Henisz oraz Alfred Dzikowski - kupiec, obywatel Lwowa. Ślubu udzielał ks. kanonik lwowski Jan Stopczyński. Do aktu ślubnego dołączona została pisemna zgoda ojca Wandy na poślubienie jego córki. Młodzi małżonkowie zamieszkali w Wiedniu gdzie kupili mieszkanie. Lata 1901 - 1906 były najpiękniejszym okresem w życiu rodzinnym Szczepanika. Sam intensywnie pracował w swoich laboratoriach, żona spędzała czas na nauce języka niemieckiego.

                                                (patrz popularyzatorzy)

Po raz pierwszy Szczepanik został ojcem 8 października 1904, kiedy to na świat przyszedł syn Andrzej. Niestety w wieku 3 lat dziecko zginęło tragicznie, kiedy będąc pod opieką niani wpadło do studni.
Syn Zbigniew, który urodził się w 1906 r. i miał okazję poznać pracę Wynalazcy (w chwili śmierci ojca miał 20 lat), kontynuował badania i propagował dokonania Jana Szczepanika (patrz popularyzatorzy) Zbigniew Szczepanik, inżynier, poszedł w ślady ojca zajmując się pracą wynalazczą (patrz popularyzatorzy) Po śmierci matki opiekował się archiwum Szczepanika, które później spłonęło podczas powstania warszawskiego 1944 r. To najstarszy syn Zbigniew odziedziczył także nazwisko dziadka i posługiwał się dwoma: Szczepanik-Dzikowski.
Kolejne dzieci to młodszy od Zbigniewa o dwa lata Bogdan i ur. w 1912 r.- Bogusław. Bogdan Szczepanik studiował na Politechnice lwowskiej i wspierał swego brata w kontynuowaniu prac ojca. Bogusław Szczepanik był pracownikiem banku, uczestnikiem ruchu konspiracyjnego podczas drugiej wojny światowej. Aresztowany przez Gestapo zginął w więzieniu we Wronkach.

Jedyną córką Wandy i Jana Szczepaników była Maria (ur. 1914) zwana przez rodzinę Lalą. Maria Szczepanik, po mężu Zboińska najdłużej pielęgnuje pamięć po sławnym ojcu i gromadzi pamiątki świadczące o jego życiu i działalności wynalazczej. Zapisała swoje wspomnienia o ojcu (w chwili Jego śmierci miała 12 lat), matce i braciach. Udostępnia autorom opracowań i uczniom szkół patronackich. Uczestniczy w uroczystościach nadawania imienia szkołom, spotyka się z młodzieżą

Żona Wanda przeżyła Szczepanika o 16 lat. Ze względu na studia dzieci najpierw przeniosła się z nimi do Krakowa a w 1932 r. zamieszkała w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 21 Zmarła tam w 1942 r.